ШУУРХАЙ УОК: ГУРАВ ХОНОГ ХӨЛ ХОРИО ТОГТООЛОО

November 11, 2020
739
Views

Олон улсын тээврийн жолооч 21 хоногийн тусгаарлалтаас гарсны дахин халдвар илэрсэн тул хариу арга хэмжээ авч, Улаанбаатар хотод гурав хоног хөл хорио тогтоохоор Улсын онцгой комиссоос шийдвэрлэлээ.

Арваннэгдүгээр сарын 8-ны өдөр буюу өнөөдрөөс дөрөв хоногийн өмнө тухайн жолооч тусгаарлалтаас гарсан байна.

Гурав хоногийн хугацаанд тандалт судалгаа хийх, хавьтлуудыг тодорхойлох юм. Хөл хорионы хугацаанд

  • Хотоос гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлах
  • Үзвэр үйлчилгээ, баар цэнгээний газрын үйл ажиллагааг
  • Боловсролын бүх шатны байгууллагын үйл ажиллагааг хаахаар боллоо.

Мөн нийтийн тээвэрт зохицуулалт хийж, нийтийн тээвэр өглөө 06.00-10.00, орой 17.00-21.00 цагийн хооронд буюу ажил ирэх, тарах үед иргэдэд үйлчилнэ. Иргэдийн айж сандрах, тэвдэх хэрэггүй бөгөөд шаардлагагүй бол гэрээсээ гарахгүй байхыг Шадар сайд зөвлөлөө.

Урьдчилан сэргийлэлт

  • Гарын ариун цэврийг сахиж, амны хаалтыг зөв, зохистой хэрэглэх
  • ЭМЯ, ДЭМБ, ХӨСҮТ зэрэг төрийн захиргааны болон мэргэжлийн төв байгууллагуудын зөвлөмжийг нийтээрээ дагаж мөрдөх
  • Олон нийтийн газраар явахгүй байх
  • Онцын шаардлагагүй бол гэрээсээ гарахгүй байх
Article Tags:
Article Categories:
Мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Sand Download