А.Амбасэлмаа: ЭМЯ-наас хөл хориог 14 хоногоор сунгах саналаа УОК-т хүргүүлсэн

November 28, 2020
284
Views

ХӨСҮТ болон ЭМЯ-наас хөл хориог 14 хоногоор сунгах санал гаргасан талаар бид мэдээлсэн. Тэгвэл уг мэдээллийг ХӨСҮТ-ийн Тандалд судалгааны албаны дарга А.Амбасэлмаа баталлаа. Тэрбээр “Халдварын нөхцөл байдал амаргүй байна. Нууц үеийн хугацаа 14 хоног байна. Анх халдвар бүртгэгдсэнээс хойш нэг нууц үеийн хугацаа дуусаж байна. Одоо хяналтын үеийн 14 хоног маш чухал.  Учир нь зарим иргэдийн халдвар 19, 20 дахь хоног дээрээ илэрч байгаа учир хөл хориогоо сулруулахгүй байх нь чухал байна.  Тиймээс мэргэжлийн байгууллагууд хөл хориог  хоог сунгах саналаа УОК-т өгсөн. Өнөөдөр эрсдлийн үнэлгээг дахин хийнэ” гэлээ.  

Article Categories:
Мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Sand Download