Дэлхийн хүмүүс ямар ихээр өөрчлөгдсөнг харуулах харамсалтай зургууд

December 12, 2020
580
Views

Манай ертөнц төгс биш тул өөрчлөх шаардлагатай олон зүйл бий.
Хүмүүс улам бүр тэнэг болсоор л…Техник технологи хөгжихийн хэрээр улам бүр тэнэг болсоор л хурдацтай хөгжин буй энэ дэлхийд бид амьтнаас зөвхөн ухамсраараа л ялгардаг тэгсэн атал бид амьтнаас ч долоон дор болсоор л…Таньд нэгийг бодогдуулах зургууд…

14.Бидний үнэн төрх амаараа бүх зүйлд худлаа ярьж өөрийгөө ч өрөөлийг ч хуурдаг.

13.Эрчүүд үү? Эмэгтэйчүүд үү? бодит уралдаан мөн биз…

13 Poignant Illustrations Proving Our World Has Gone Too Far

12.Хэрвээ титаник одоо үед сүйрсэн бол бичлэг хийж байгаал үхэх байхдаа

13 Poignant Illustrations Proving Our World Has Gone Too Far
© Pierre Brignaud

11.Бид амьтанд хайртай ч амьтанг алаад өмсчдөг тийм л зэрлэг…

10. Бид аман дээрээ бүгдэд хайртай гэдэг ч бодит байдал дээр…

9.Бид нүүрэн дээрээ л сайн хүн болж жүжгэлдэг.

13 Poignant Illustrations Proving Our World Has Gone Too Far

8.Бид сошиал орчинд ямар байна гараад тийм л хүн болно…

7.Утас л асч байвал эндээ мөнхөрсөн ч яахав

13 Poignant Illustrations Proving Our World Has Gone Too Far

6.Заримдаа хэзээ ч таарахгүй зүйл гэж бий.

13 Poignant Illustrations Proving Our World Has Gone Too Far

5.Эм шиг л болж хэрэглэхгүй л бол болохгүй…

13 Poignant Illustrations Proving Our World Has Gone Too Far

4.Бид боловсролыг өнгө хөөх гэж эзэмшдэг гэж үү?

3.Бид усанд биш дэлхий маань хогонд живж байна…

2.Хосуудын харилцаа ч иймэрхүү. Бидний бодит байдал

13 Poignant Illustrations Proving Our World Has Gone Too Far

1.Бидний үнэн төрх

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Sand Download