Үнэхээр яаж чадав аа…

October 10, 2020
1235
Views

Барилгын ажилд хүн бүр сайн байх албагүй ч үнэхээр та өөрөө чадахгүй бол мэргэжлийн хүнээр хийлгүүлбэл хамаагүй дээр болов уу. Би чаднааар хийлгүүлбэл… Манай улсад ч иймэрхүү алдаа гаргасан юм харагддаг билээ. Эдгээр зургууд нь 100% бодит, фотошоп хийгдээгүй гэрэл зургууд бөгөөд барилгын хамгийн хөгжилтэй алдаануудыг гаргажээ. Инээхгүй байхыг хүсье.

funniest construction mistakes 42 in Top 40 Fыбөыбөыйunniest Construction Mistakes
Надад камер суулга гэснээс юу харах боломжтойг хэлээгүй:-0
funniest construction mistakes 07 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Илүү ЭКО ч юмуу…
funniest construction mistakes 08 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Рекламны самбар л байршуул гэснээс яаж харагдхыг бод гээгүй.
funniest construction mistakes 34 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Гол нь нэг шугаманд байх хэрэгтэй дунд нь зам таарнуу байшин таарнуу хамаагүй
funniest construction mistakes 10 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Би хэлсэн дээ нэг талаас нь хөөгөөд явая гэж…
funniest construction mistakes 14 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Манайхааан сайн бариараа…
funniest construction mistakes 04 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Хүчтэй салхи хэзээ ч болохгүй л гэж найдая.
funniest construction mistakes 35 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Ямартай ч ёслолоо хийгээд гүүрээ нээчлээ нурах эсэх нь бидэнд хамаа ч байхгүй.
funniest construction mistakes 43 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Зүгээрээ гарчина өвөл болохоор болохгүй бол гадаа машинаа тавина биз бид ажлаа л хийсэн
funniest construction mistakes 25 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Хоёулаа хуруудаад хожсон нь эхлээд бие засая…
funniest construction mistakes 15 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
00-соо гардаггүй хүмүүст зориулсан гайхалтай шийдэл. Дотроо Өндөр хурдны интернет, агааржуулагч, олон сувгийн зурагттай
funniest construction mistakes 26 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Яг цэг нь энд байсан. Энэ айл машингүй байгаасай гээл залбирч л байя
funniest construction mistakes 39 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Сүүлийн үеийн авангарт цонх урлаг ойлгохгүй нээрээ…
funniest construction mistakes 09 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Манайх тагттай гэснээс тагтруу гарах хаалгатай гэж рекламдаагүй
funniest construction mistakes 22 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Зөвхөн өндөр хүмүүс тагжигаруудад зориулаагүй болно.
funniest construction mistakes 17 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Байгаа зүйлээ бүү голж бай үргэлж шийдэл байгаа…
funniest construction mistakes 24 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Ямар хорлонтой хүмүүс нь ийм тагт хийчвээээ
funniest construction mistakes 20 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Өндөр зэрэглэлийн хүмүүс өндөр л бие засна окэе
funniest construction mistakes 01 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Доод зэрэглэлийх доор л байх хэрэгтэй Хийсэн хүнийг бурхан өршөөг
funniest construction mistakes 31 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Манайхаан гар нүүрээ орж ирээд угааж бай би бие засаадхий
funniest construction mistakes 33 in Top 40 Funniest Construction Mistakes
Цагийг маш сайн хэмнэдэг хүмүүсийн ариун цэврийн өрөө
Article Tags:
·

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Sand Download